O NAS

Nasz główny sponsor

Strefę Lektur stworzyliśmy po to, by wesprzeć edukację
w sferze literatury. Jesteśmy zawodowymi artystami
( twórcami filmu i teatru ). Naszym celem jest przede
wszystkim próba oswojenia młodych ludzi z trudnym dla
nich do zinterpretowania tekstem literackim.